Landie, kouzlo pohybu
Novinky
Zařízení péče o děti, podporované Operačním programem zaměstnanost

EU
Naše zařízení je podporováno z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost (DS Landie - Veliká Ves - Broučci registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008371 a DS Landie - Veliká Ves - Berušky reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008307), který podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce a zlepšuje podmínky pro zaměstnanost u rodičů s malými dětmi.

V Landii ve Veliké Vsi pracují "Dobří andělé" Dobrý anděl

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

Humanitární projekt "Děti dětem"

Naše školka se zapojila do celosvětového humanitárního projektu „Děti dětem“. Tento projekt umožňuje dětem povzbudit a podpořit své vrstevníky žijící v oblastech postižených chudobou nebo přírodní katastrofou. V současné chvíli připravuje celosvětová humanitární služba zaslání balíčků od českých dětí do zemětřesením postiženého Nepálu. Naše děti s pomocí rodičů připraví dárkové balíčky obsahující školní a hygienické potřeby, a malou hračku. Ve školce pak s dětmi namalujeme obrázky pro nepálské děti, a přibalíme do balíčků společně s fotografií dětí.

Podporujeme projekt Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola
Jak to, že jídelny ve školkách a školách nevyužívají při přípravě pokrmů pro děti aktuální vědecké poznatky o výživě? Proč se raději řídí zastaralými koncepty výživových pyramid? Proč školní jídelny nenabízejí stravování pro děti s dietními potřebami, např. bezmléčná, bezlepková či bezmasá jídla? Naše koncepce je založena v souladu s konceptem projektu a proto jej rádi podpoříme. Bližší informace se dozvíte na stránkách projektu Skutečně zdravá škola.

Pokud Vás zajímá historie jak a co u nás funguje, můžete nahlédnout do archivu novinek.