Landie, kouzlo pohybu
Přihláška a podmínky
Poplatky pro školní rok 2015/2016

Celodenní docházka do školky 7:00 - 17:30 - zahrnující
angličtinu 2x týdně, tenis 1x týdně, plavání 20 vstupů za rok,
1x týdně flétna, 1x výlet měsíčně, stravné
5 dní v týdnu včetně dopravy10.500,- Kč / měsíc
4 dny v týdnu10.200,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu7.600,- Kč / měsíc

Celodenní docházka do školky bez výše uvedených aktivit
5 dní v týdnu7.000,- Kč / měsíc

Dopolední docházka do školky 7:30 - 13:00 - zahrnující
výše uvedené aktivity
5 dní v týdnu8.600,- Kč / měsíc
4 dny v týdnu7.600,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu5.000,- Kč / měsíc

Dětský klub - docházka 7:30 - 17:30 - bez výše uvedených aktivit
celodenní docházka včetně stravy490,- Kč
dopolední docházka včetně stravy300,- Kč

Stravné

  • při celodenní docházce 90,- Kč / den
  • při dopolední docházce 70,- Kč / den

Poplatek za docházku dále nezahrnuje:

Možnosti placení:
  • měsíčně
  • na půl roku - sleva 3%
  • na rok - sleva 6%

Před zápisem dítěte je možné navštívit školičku po předchozí telefonické dohodě. Zapsat dítě do školičky je možné kdykoliv v průběhu celého roku. Při zápisu se platí nevratná záloha 5.000,- Kč, která bude odečtena z platby za první měsíc docházky.

U zápisu rodiče vyplní následující formuláře:

Nejpozději v den nástupu dítěte do školičky odevzdá zákonný zástupce tyto dokumenty:

  • evidenční list dítěte, který obdržíte při zápisu, s lékařským potvrzením o zdravotním stavu dítěte
  • kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte

Dojde-li k neuhrazení platby za docházku včas, je školička oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné. V případě absence je vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.