Landie, kouzlo pohybu
Přihláška a podmínky

Výše poplatků se stanovuje podle rozsahu docházky a využívaných aktivit ve školce.

!!! NOVÉ PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ROKY 2018/2020 !!! - Podporováno MPSV ČR
EU

Cenové podmínky pro dětskou skupinu

  • celodenní docházka 4.000,- Kč / měsíc

Poplatek za docházku nezahrnuje:
  • výlety
  • vybrané kroužky

Před zápisem dítěte je možné navštívit školičku po předchozí telefonické dohodě. Zapsat dítě do školičky je možné kdykoliv v průběhu celého roku. Při zápisu se platí nevratná záloha 4.000,- Kč, která bude odečtena z platby za první měsíc docházky.

U zápisu rodiče vyplní následující formuláře:

Nejpozději v den nástupu dítěte do školičky odevzdá zákonný zástupce tyto dokumenty:

  • evidenční list dítěte, který obdržíte při zápisu, s lékařským potvrzením o zdravotním stavu dítěte
  • kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte

Dojde-li k neuhrazení platby za docházku včas, je školička oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné.