Landie, kouzlo pohybu
Školička v pohybu

Jsme předškolní zařízení zdravého životního stylu, zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj a zdravou výživu. Přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let v průběhu celého roku. Školička je otevřená každý všední den včetně prázdnin od 7:00 do 17:30, kromě státních svátků a vánočních prázdnin. Celková kapacita školičky je 30 dětí. V rámci předškolního vzdělávání nabízíme ucelený vzdělávací program „Výchova k aktivnímu pohybu“, zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení, schváleného MŠMT ČR. Jsme zařazeni do Rejstříku škol a splňujeme veškeré hygienické normy.

V průběhu školního roku děti absolvují:

Pohyb formou hry je dětem nabízen v rozmanitém prostředí – v tělocvičně, herně, v lese, na sněhu i ve vodě, a to tak, že jednotlivé aktivity jsou pro ně dosažitelné a mohou se radovat z jakéhokoliv pohybu. Naší prioritou je zajistit dětem harmonické prostředí plné důvěry a pochopení pro jejich individuální potřeby, prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a šťastně.

V období letních prázdnin (červenec a srpen) je docházka dětí většinou nepravidelná a proto je program školičky upraven. S ohledem na počasí se snažíme co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu.