Landie, kouzlo pohybu
Organizace dne
6:30
-
9:00
příchody dětí, hry a činnosti dle výběru
9:00
-
9:30
zahájení dne v kroužku, seznámení s tématem dne a aktivitami, rozdělení do tříd, svačina dle příchodu
9:30
- 12:00 dopolední blok viz. program
12:00 - 12:45 oběd, odchody dětí s dopolední docházkou nejpozději do 13:00
12:45 -14:00poslech čtených i reprodukovaných pohádek, odpočinek
14:00-16:00odpolední blok viz. program, svačina
16:00-17:30volné hry, odchody dětí

Vyzvednout dítě je možné kdykoliv, ale doporučujeme dodržovat dopolední a odpolední bloky.

Dopolední a odpolední programové bloky se přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, věku a schopnostem jednotlivých dětí. Tvoří je především:

 • Všeobecná pohybová průprava
  • atletická a gymnastická pohybová průprava
  • plavecká průprava
  • tenis
  • lyžování, bruslení
  • taneční a baletní průprava
  • golfová průprava
  • míčové hry
  • zdravotní tělesná výchova
  • dětská jóga - jednou týdně dle aktuálního programu v době od 15:15 do 16:00
 • Výtvarná, dramatická a hudební výchova (hra na zobcovou flétnu)
 • Angličtina hrou
 • Pobyt venku (procházky, hry a soutěže na zahradě, školky v přírodě, školky na horách)
 • Výlety (divadla, ZOO, naučné, poznávací a výlety za zábavou (Botanicus, Šťastná země, apod.)
 • Ostatní činnosti (noci ve školce, maškarní a čarodějnický rej, posezení u ohně, divadla ve školce, apod.)

Organizace dne je dostatečně pružná a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí a na jejich aktuální možnosti.